Vrty, vrtaná studna na klíč Dvořák

Zájemcům o vrtání studny nabízíme spektrum velikostí vrtaných studní s garancí kvality.

Vrtaná studna

Vrtané studny hloubíme legálně, rychle a dobře

Vlastní technika

Vrtané studny hloubíme vlastní vrtnou technikou. Hydrogeologická a stavební dokumentace k vrtané studni je u nás také samozřejmostí. Je zpracována zkušeným projektantem s dlouholetou praxí a hydrogeologem na základě potřebných oprávnění.

Provedení

Každou budoucí vrtanou studnu můžeme hloubit jako hydrogeologický průzkumný vrt předem schválený příslušným vodoprávním úřadem.

Dokumentace

Studny vrtané, studny vsakovací nebo vrty pro tepelná čerpadla hloubíme také dle vodoprávním úřadem schválené dokumentace, v rozličném geologickém prostředí do vrtané hloubky až 150 m.

Atestace

Stavíme studny o vrtném průměru 125 - 280 mm. Pro dokončení vrtané studny nebo vsakovací studny používáme atestovanou výstroj, tzv. zárubnici, o průměru 125 až 200 mm a obsypový materiál - praný vodárenský kačírek.

Průzkumný vrt

Stavební dokumentace vrtané studny zahrnuje vlastní projekt studny a popřípadě i stanovisko hydrogeologa. Předefinování hydrogeologického průzkumného vrtu na legální vrtanou studnu musí proběhnout neprodleně.

Čerpací a stoupací zkouška

Na realizovaném vrtu - vrtané studni můžeme provést čerpací a stoupací zkoušku. Při realizaci hydrogeologického průzkumu jsou zjištěné parametry díla zapracovány do Zprávy o provedení HG průzkumu. Zpráva se stane výchozím podkladem při vypracování stavební dokumentace vrtané studny.

Nabídka služeb

 • Nabízíme vrtání studní 185 - 280 mm, včetně montáže zárubnice o průměru 125 - 200 mm
 • Před vrtáním studní dodáme vyjádření hydrogeologa, projekt budoucí studny.
 • Hloubíme vrty pro tepelné čerpadlo včetně sondy Rehau - Raugeo a tlakové injektáže.
 • Dodáme šachty pro vrtané studny.
 • Bentonit - těsnící materiál aplikujeme vždy.
 • Provádíme korektní čerpací zkoušky na vybudované vrtané studni.
 • Zajistíme rozbory vody z nové vrtané studny.
 • Hloubíme jádrové vrty prům. 95 - 178 mm, vsakovací vrty, monitorovací vrty.
 • Průzkumné vrty včetně dokumentace dle zákona o geologických pracech.
 • Dodáme podklady pro povolení vrtané studny.
 • Dodáme a nainstalujeme zhlaví studny.
 • Garantujeme pro vrtané studny dlouhodobou životnost díky vysoké kvalitě provedení

15. ledna, 2018

Vrtané studny v novele zákona o vodách. Průzkumné hydrogeologické vrty pouze se souhlasem příslušného vodoprávního úřadu, §17 zákon č.254/2001 Sb. Novela zákona, která má řešit problém "vrtané studny" opět v 1. čtení.

18. prosince, 2017

Povolení vrtané studny od příštího roku ve sloučeném řízení. Vrtání studny bude ve sloučeném územním a vodoprávním řízení povolovat příslušný Vodoprávní úřad.

28. února, 2016

Vrtání studny je stále zajímavější. V novele zákona o vodách pro rok 2017 se počítá s úpravou ceny za vodné a stočné. Voda levnější nebude.